Are you looking to become a recycling pro and make a positive impact on the environment? Look no further! In this article, we will cover 84 tips for effective sorting, informing you on what can and cannot be recycled. Get ready to revolutionize your recycling routine and help create a more sustainable future. Let’s dive in!
Jak recyklovat papír správně

Jak recyklovat papír správně

Pokud chcete správně recyklovat papír, je důležité věnovat pozornost tomu, do čeho ho můžete házet. Zde je 84 tipů pro efektivní třídění papíru:

 • Papírové obaly – např. krabice od škatulek
 • Noviny a časopisy
 • Tisky a letáky
 • Kancelářský papír – např. kopírovací papír
 • Knihy – pozor však na uvázanou vazbu

Zajímavostí je, že papír lze recyklovat až 7krát, takže tímto způsobem můžete snížit množství odpadu, který končí na skládce. Ujistěte se však, že papír, který chcete recyklovat, je čistý a suchý. To zaručí kvalitní zpracování a výsledný produkt s co nejmenšími environmentálními dopady.

Tipy pro recyklaci plastových lahví

Tipy pro recyklaci plastových lahví

Zde je 84 tipů pro efektivní třídění plastových lahví:

 • Vyhněte se kontaminaci: Nezapomeňte vyprázdnit a umýt plastové lahve před recyklací.
 • Oddělený sběr: Využijte možnosti odevzdání plastových lahví do sběrných dvorů nebo kontejnerů s různými barevnými kontejnery pro jednotlivé druhy plastů.
 • Znát kódy plastů: Pamatujte si kódy plastu pro snadnější třídění a recyklaci (např. PET – kód 1, HDPE – kód 2).
 • Využijte možností: Mnoho obchodů má svoz plastových lahví k recyklaci, využijte tyto služby pro odpovědné nakládání s odpady.

Efektivní třídění skla doma i ve veřejných kontejnerech

Efektivní třídění skla doma i ve veřejných kontejnerech

Vyhněte se zbytečnému plýtvání energií a surovin tím, že budete správně třídit sklo doma i ve veřejných kontejnerech. S našimi 84 tipy pro efektivní třídění se můžete snadno naučit, do čeho přesně recyklovat a jak správně rozlišovat různé druhy skla.

Zde je několik důležitých pravidel třídění skla:

 • Vždy sklo opláchněte od zbytků jídla nebo nápojů.
 • Odstraňte víčka a uzávěry, které patří do plastu nebo kovu.
 • Pokud máte barevné a průhledné sklo, třiďte je odděleně.

Typ skla Kam s ním
Bílé sklo od léků Ve veřejném kontejneru na bílé sklo
Barevné skleněné láhve Domácí kontejner na smíšený materiál
Skleněné okenní tabule Ve speciálním sběrném místě pro velké kusy skla

Zajímavé až neobvyklé možnosti recyklace v domácnosti

Zajímavé až neobvyklé možnosti recyklace v domácnosti

Získat kreativní s recyklací ve vaší domácnosti. Mnoho věcí, které běžně končí v koši, lze skvěle využít znovu. Můžete například použít staré ponožky na výrobu hraček pro vaše mazlíčky nebo na čištění těžko dostupných míst v domácnosti.

Věřte nebo ne, i z kuchyňského odpadu můžete tvořit užitečné věci! Staré skořápky vajec můžete použít jako výborné hnojivo pro vaše rostliny nebo je můžete zahrnout do vašeho kompostu. Takto můžete efektivně využít zdroje a pomoci životnímu prostředí.

 • Vaše staré oblečení: Darujte je charity nebo je upcyklujte a vytvořte z nich nové trendy kousky.
 • Plastové lahev: Můžete je využít jako zavlažovací systém pro vaše rostliny.
 • Papír: Z nepotřebných papírů a kartónů můžete tvořit dekorativní věci jako lampy nebo obaly na dárky.

Tipy na recyklaci starých baterií v souladu se zákonem

Tipy na recyklaci starých baterií v souladu se zákonem

Recyklace starých baterií je důležitým krokem ve snaze chránit životní prostředí. Pokud chcete baterie recyklovat správně a v souladu se zákonem, měli byste dodržovat následující tipy:

 • 1. Zjistěte, kde můžete odevzdat staré baterie: Ve vašem městě nebo obci by měla být sběrná místa, která přijímají staré baterie k recyklaci. Doporučuje se je odevzdávat právě na tato místa, aby byla zajištěna jejich správná likvidace.
 • 2. Nepokládejte staré baterie do domovního odpadu: Staré baterie obsahují škodlivé látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Proto je důležité je správně recyklovat a nevyhazovat je do běžného odpadu.
 • 3. Využijte programy na recyklaci baterií: Některé obchody nabízejí programy na recyklaci baterií, kde je můžete odevzdat zdarma nebo za symbolický poplatek. Tím zajistíte, že budou baterie recyklovány profesionálně a bezpečně.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali 84 tipů pro efektivní třídění odpadu a recyklace, což může mít velký vliv na životní prostředí a naši planetu. Důležité je si uvědomit, že každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí tím, že si osvojí správné návyky třídění a recyklace. Doufáme, že vám tento článek poskytl užitečné informace a inspiraci k tomu, abyste začali jednat pro lepší budoucnost naší planety. Nezapomeňte, že i malé kroky mohou udělat velký rozdíl. Buďme aktivními občany a společně přispějme k udržitelnému a zdravému životnímu prostředí pro budoucí generace.

Podobné příspěvky