Chcete vědět, jak správně recyklovat plastové obaly a co všechno by mělo skončit ve správném koši? Podívejte se na náš článek, který vám poskytne důležité informace o recyklaci plastových obalů a jak můžete přispět k ochraně životního prostředí. Buďte součástí pozitivní změny a zjistěte, jak jednoduchými kroky můžete udělat velký rozdíl.
Jak správně třídit plastové obaly doma?

Jak správně třídit plastové obaly doma?

Plastové obaly jsou běžnou součástí našeho každodenního života, a proto je důležité vědět, jak je správně třídit doma. Základní pravidlo pro recyklaci plastových obalů je důkladné ověření materiálu daného obalu. Zde je několik tipů, co by mělo a nemělo patřit do kontejneru na tříděný plast:

 • Co patří do koše na tříděný plast:

  • PET láhve (např. lahve od nápojů)
  • HDPE obaly (např. láhve od šamponů)
  • PP kelímky (např. od jogurtů)

 • Co by nemělo patřit do koše na tříděný plast:

  • PVC obaly (např. sáčky od chipsů)
  • PS obaly (např. obaly od čokolády)
  • Ostatní směsné nebo komplexní obaly

Pamatujte, že správná třídění plastových obalů pomáhá udržovat životní prostředí a podpořit recyklaci. Buďme tedy ohleduplní k naší planetě a pečlivě vybírejme, co patří kam.
Jaké jsou nejčastější chyby při třídění plastových obalů?

Jaké jsou nejčastější chyby při třídění plastových obalů?

Nejčastější chybou při třídění plastových obalů je nesprávné zařazení do odpadkového koše. Důležité je vědět, jaké druhy plastů lze recyklovat a jak by měly být správně tříděny. Pokud se vám zdá třídění zdlouhavé, můžete si pomoct pamatováním si základních pravidel nebo můžete využít vizuální nápovědy na popiskách obalů.

Mezi běžné chyby patří například špatné třídění různých druhů plastů do jednoho koše nebo naopak zamíchání plastů s jinými materiály. Je důležité si uvědomit, že ne všechny druhy plastů je možné recyklovat a nesprávně tříděný plastový odpad může způsobit potíže v recyklačních procesech.

Pro zjednodušení procesu třídění plastových obalů doporučujeme si udělat doma jednoduchý plán se základními informacemi o třídění jednotlivých druhů plastů. Také se můžete inspirovat barevnými kontejnery nebo nálepky, které vám pomohou správně zařadit plastové obaly do odpadkového koše.
Jak můžeme snížit množství plastových obalů v našem každodenním životě?

Jak můžeme snížit množství plastových obalů v našem každodenním životě?

V každodenním životě se setkáváme s množstvím plastových obalů, které mohou negativně ovlivňovat životní prostředí. Pokud chceme snížit množství plastových obalů, které konzumujeme, můžeme zvážit následující tipy:

 • Zaměřte se na nákup produktů ve skle nebo papírových obalech.
 • Využívejte opakovaně použitelné obaly, jako jsou sklenice nebo láhve.
 • Pokud je to možné, nakupujte u místních prodejců, kteří preferují ekologické obaly.

Recyklace plastových obalů je také důležitá. Je důležité vědět, co lze recyklovat a kam patří. Všechny plastové obaly s kódem symbolu recyklace lze recyklovat. Ve většině případů lze recyklovat:

Patří do koše Nepatří do koše
Čisté plastové lahve Popelnice s ostatním odpadem
Plastové obaly od potravin Plastové sáčky od brambor

Jak se plastové obaly zpracovávají po odevzdání?

Jak se plastové obaly zpracovávají po odevzdání?

Plastové obaly po odevzdání mohou být recyklovány a znovu využity, což je důležitý krok k ochraně životního prostředí. Po odevzdání plastových obalů do sběrného místa nebo kontejneru pro tříděný odpad prochází procesem recyklace, který zahrnuje následující kroky:

 • Selektování: Plastové obaly jsou pečlivě odděleny od ostatního odpadu.
 • Čištění: Obaly jsou důkladně vyčištěny od jakýchkoliv nečistot nebo zbytků potravin.
 • Třídění: Plasty jsou tříděny podle typu materiálu a barvy.
 • Recyklace: Plastové obaly jsou drceny, rozpuštěny a znovu zpracovány do nových výrobků.

Jaká je budoucnost recyklace plastových obalů a jak můžeme přispět k udržitelnějšímu chování?

Recyklace plastových obalů hraje klíčovou roli v boji proti nadměrnému množství odpadu, který každý den produkujeme. Zejména se jedná o plastové lahve, obaly od potravin, i kosmetické obaly, které mohou být recyklovány a znovu využity.

Abyste přispěli k udržitelnějšímu chování, můžete se zaměřit na separaci plastových obalů od běžného odpadu a následně je odevzdat do speciálních kontejnerů na recyklaci. Díky tomu se sníží zátěž na životní prostředí a zároveň bude možné využít recyklovaný materiál pro výrobu nových výrobků.

Zohlednění recyklace plastových obalů jako součásti každodenních nákupů a správné likvidace odpadu může být jedním z kroků k udržitelnější budoucnosti pro naši planetu.

Závěr

V dnešní době je recyklace plastových obalů nezbytná pro udržení naší planety zdravé a udržitelné pro budoucí generace. Doufáme, že tento článek vás inspiroval k větší odpovědnosti ve správě odpadů a podpoře recyklace. Věříme, že společně můžeme udělat rozdíl a pomoci snížit množství nevyužitého plastového odpadu, který končí na skládkách. Vytvořme společně svěžejší a čistější budoucnost pro všechny. Buďte prosím součástí pozitivní změny a začněte recyklovat své plastové obaly dnes. Děkujeme za vaši pozornost a podporu!

Podobné příspěvky