Víte, co nesmíte házet do kompostu? To je otázka, která často klade mnoho lidí, kteří se snaží snížit svůj ekologický otisk tím, že kompostují organické odpadky. V našem článku „Co do bio odpadů nepatří: Běžné chyby při kompostování“ vám přinášíme přehled o běžných chybách, kterých se dopouštíme při kompostování a jak se jim vyhnout. Buďte součástí udržitelného životního stylu a zjistěte, jak správně kompostovat!

Co patří do bio odpadů a co ne

V kompostu by neměly být zahrnuty potraviny jako maso a ryby, protože pomalu rozkládají a mohou způsobit nežádoucí pachy a přitáhnout nepříjemné škůdce. Další věcí, která nepatří do bio odpadů, jsou mléčné výrobky, jako je mléko nebo jogurt, které mohou také vadnout a znehodnotit vaše kompostování.

Vázané objemné materiály by se měly také vyhnout, protože se rozkládají pomalu a mohou způsobit, že bude celý kompostovací proces trvat dlouho. Mezi tyto materiály patří například dřevěné větve nebo kůra. Stejně tak papírové produkty jako tiskoviny nebo střešní tašky by neměly být umístěny do kompostu, protože mohou obsahovat toxické látky, které by mohly znečistit váš kompost.

Nedostatečné rozložení biologického materiálu

Nedostatečné rozložení biologického materiálu

Chcete-li dosáhnout úspěšného kompostování, je důležité věnovat pozornost tomu, co do bio odpadů nepatří. Mnoho lidí dělá běžné chyby při tomto procesu, což může vést k nedostatečnému rozložení biologického materiálu.

Mnoho lidí má tendenci do kompostu házet věci, které by tam rozhodně neměly skončit. Některé z nejčastějších chyb zahrnují:

 • Používání masa a mléčných výrobků
 • Dodávání citrusových plodů a olejů
 • Excesivně velké kusy odpadu

Vliv nevhodných přísad na kompostování

Vliv nevhodných přísad na kompostování

může být značný a ovlivnit celkovou kvalitu vašeho kompostu. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, co do bio odpadů nepatří, abyste se vyvarovali běžných chyb při kompostování. Mezi hlavní nevhodné přísady patří:

 • Plasty a kovy: Tyto materiály se nedají kompostovat a mohou způsobit kontaminaci kompostu.
 • Maso a ryby: Tyto potraviny mohou přitahovat nepříjemné zvířata a také prodlužují proces rozkladu.
 • Živočišné výkaly: Obsahují škodlivé bakterie a často nepřispívají k správnému rozkladu organického materiálu.

Nejvhodnější přísady do kompostu Nejnevhodnější přísady do kompostu
Stýlový bio odpad Plasty a kovy
Zahrádkářský materiál Maso a ryby
Tříditelné papíry a kartóny Živočišné výkaly

Jak správně zacházet s uhlíkem a dusíkem

Jak správně zacházet s uhlíkem a dusíkem

Chybné zacházení s bio odpady může způsobit nepříjemné problémy při kompostování. Je důležité vědět, co do kompostu nepatří, aby se zabránilo znečištění životního prostředí a nežádoucímu chování škodlivých organismů. Mezi běžné chyby při kompostování patří:

 • Ukládání mastných a olejových produktů: Tyto produkty mohou způsobit problémy s rozkladem organického materiálu.
 • Neodpadkování plísní a živočišných produktů: Tyto látky mohou být nebezpečné a problematické pro kompostování.
 • Používání chemikálií a pesticidů: Tyto látky mohou narušit proces přirozeného rozkladu bio odpadů.

Důležitost správného promísení kompostu

Důležitost správného promísení kompostu

Při kompostování bio odpadů je důležité dodržovat správné poměry jednotlivých složek kompostu. Běžné chyby při kompostování mohou vést k neúspěchu celého procesu. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti:

 • Nepatří do kompostu: maso, kosti, tuky, citrusové plody
 • Správné poměry: 2/3 hnědých materiálů (např. suché listí), 1/3 zelených materiálů (např. zbytky z kuchyně)
 • Pravidelné promíchávání: zajistíte dobré propracování a proudění vzduchu do kompostu

Pamatujte si, že správné kompostování může trvat několik měsíců, ale výsledek ve formě bohatého, živého humusu stojí za to. Jen dodržováním správných postupů můžete zajistit úspěšný výsledek a využití vlastního kompostu pro pěstování zdravých rostlin.

Optimální teplota a vzduchování kompostu

Optimální teplota kompostu je klíčovým faktorem pro úspěšné procesování bio odpadu. Ideální teplota se pohybuje mezi 55-65°C. Při této teplotě se mikroorganismy rozkládají organické látky efektivně a rychle.

Další důležitou proměnnou je správné vzduchování kompostu. Nedostatečný přístup kyslíku může zpomalit proces rozkladu a vést k neplechám zápachu. Na druhou stranu, nadměrné vzdušení může způsobit nedostatek vlhkosti. Aby bylo vzduchování efektivní, mějte na paměti následující tipy:

 • Dodržujte správný poměr materiálu: Vytvářejte směs z různých typů bio odpadu, jako jsou zbytky z ovoce, zeleniny, trávy, piliny atd.
 • Pravidelně otáčejte kompost: Zajištěte, aby se vzduch dostával ke všem částem kompostu. Otáčejte ho alespoň jednou týdně.
 • Sledujte teplotu: Měřte teplotu pravidelně a upravujte vzdušení podle potřeby.

Doporučené typy nádob pro kompostování

Doporučené typy nádob pro kompostování

Při kompostování je důležité mít na paměti, co patří a co nepatří do bio odpadu. Běžné chyby při kompostování mohou negativně ovlivnit proces rozkladu a výslednou kvalitu kompostu. Zde jsou , abyste se vyvarovali těchto chyb:

 • Použití plastových nádob s ventilací pro lepší cirkulaci vzduchu.
 • Kompostovací pytle nebo nádoby s uzavíratelným víkem, aby se zabránilo přístupu škůdců a nepříjemných zápachů.
 • Kompostovací nádoby s víkem, které usnadní promíchání a otočení bio odpadu pro rovnoměrný rozklad.

Závěr

Je důležité si uvědomit, že správné kompostování je klíčové pro udržitelnost životního prostředí a snížení množství odpadu v našich domácnostech. Mnoho lidí se dopouští běžných chyb při kompostování, které mohou zpomalit nebo dokonce zmařit proces. Vyhýbáním se těmto chybám a správným využíváním kompostu můžeme napomoci k dosažení zelenější budoucnosti pro nás všechny. Nezapomeňte, že do kompostu nepatří nejen potravinové obaly a kovové předměty, ale také například maso, mléčné výrobky či luštěniny. Buďme tedy odpovědní a pečliví při kompostování a podívejme se na tento proces jako na jednoduchý způsob, jak můžeme přispět ke zdravějšímu a udržitelnějšímu životnímu prostředí pro nás všechny.

Podobné příspěvky