Víte, které plasty patří do tříděného odpadu a které nikoli? Pokud chcete učinit rozdíl ve správném třídění odpadů a přispět k ochraně životního prostředí, je důležité znát správné postupy. V tomto článku se dozvíte, jak správně rozlišovat plasty a jakým způsobem je správně třídit. Tak pojďme na to!
Jaké plasty patří do tříděného odpadu?

Jaké plasty patří do tříděného odpadu?

Ve správném třídění plastů je důležité znát, které druhy plastů patří do tříděného odpadu a které ne. Pro správné třídění přispíváme k ochraně životního prostředí a udržitelnosti naší planety. Zde je několik typů plastů, které patří do tříděného odpadu:

 • PET lahve: Tento typ plastu je obvykle označen kódem PET na obalu a lze jej snadno recyklovat.
 • HDPE lahve: Plastické lahve označené kódem HDPE jsou také vhodné pro třídění a recyklaci.
 • PP obaly: Plasty označené kódem PP jsou často používané pro potravinové obaly a lze je také recyklovat.

Typ plastu Číslo kódu Recyklovatelný
PET lahve PET Ano
HDPE lahve HDPE Ano
PP obaly PP Ano

Jak správně rozlišit plastové obaly od nevhodných materiálů?

Jak správně rozlišit plastové obaly od nevhodných materiálů?

V současné době je stále důležitější správně třídit odpad a jednou z nejdůležitějších složek tohoto procesu je rozlišení plastových obalů od nevhodných materiálů. Jak ale poznat, jaké plasty patří do tříděného odpadu a které ne? Není to až tak složité, jak by se mohlo zdát.

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak správně rozlišit plastové obaly od nevhodných materiálů. Jednou z nejjednodušších metod je kontrola značky na obalu. Plasty vhodné k recyklaci bývají označeny symboly s čísly 1-7 v trojúhelníku se šipkou. Důležité je také odstranit víčka a uzávěry, které patří do směsného odpadu.

Pokud si nejste jisti, zda plastový obal patří do tříděného odpadu, vždy je lepší konzultovat místní informační centrum nebo webové stránky odpadového hospodářství. Důležité je, že i malý krok k lepšímu třídění odpadu může mít velký pozitivní dopad na životní prostředí.

Důležité informace o recyklaci plastů

Důležité informace o recyklaci plastů

Recyklace plastů je důležitá činnost, která pomáhá ochraně životního prostředí. Je však důležité vědět, jaké druhy plastů patří do tříděného odpadu, abychom zajistili správné zpracování. Zde máte několik tipů, jak správně rozlišit jednotlivé druhy plastů:

 • PET (Polyethylentereftalát): Tento druh plastu se používá především na výrobu PET lahví na nápoje a láhve na kosmetiku. Patří do tříděného odpadu, ať už jde o průhledné nebo zbarvené lahve.
 • PE (Polyethylen): PE je součástí výroby igelitových sáčků, obalů na potraviny a některých typů lahviček. Povšimněte si symbolu s trojúhelníkem s číslicí 2, který označuje PE plast. Tento druh plastu je také vhodný do tříděného odpadu.
 • PP (Polypropylen): PP plast se nachází například v jogurtových kelímcích nebo v některých obalech na potraviny. Má označení s trojúhelníkem a číslicí 5. Tento druh je také recyklovatelný.

Trik, jak jednoduše určit, zda je plast recyklovatelný

Trik, jak jednoduše určit, zda je plast recyklovatelný

Existuje jednoduchý trik, jak rychle poznat, zda je plastový obal recyklovatelný. Stačí se podívat na symbol tvořený třemi šipkami v trojúhelníku s číslem vevnitř. Pokud je číslo mezi 1 a 7, znamená to, že je materiál recyklovatelný.

Při třídění plastů je důležité rozlišovat správně, abychom zamezili kontaminaci a zajistili efektivní recyklaci. Mezi nejčastěji recyklovatelné plasty patří:

 • PET (číslo 1) – používá se na láhve od nápojů a obaly potravin.
 • PEHD (číslo 2) – běžné v obalech na detergenty a kosmetiku.
 • PP (číslo 5) – například ve víčkách od nádob.

Číslo plastu Typ plastu
1 PET
2 PEHD
5 PP

Nejčastější omyly při třídění plastů

Nejčastější omyly při třídění plastů

Nejčastější chybou při třídění plastů je nesprávné rozeznání typu plastu. Důležité je znát správné označení plastových obalů, které se nachází na jejich dně. Například PET lahve mají označení „PET“ nebo „PETE“, PE lahve mají označení „PE“ nebo „HDPE“. Správně tříděné plastové obaly můžeme jednodušeji recyklovat a minimalizovat tak množství odpadu.

Dalším častým omylem je třídění znečištěných plastových obalů. Před tříděním je důležité odstranit veškeré etikety, uzávěry a zbytky potravin. Znečištěné plasty nelze účinně recyklovat a mohou způsobit problémy při dalším zpracování. Pamatujte, že čisté plastové obaly mají vyšší hodnotu a mohou být lépe využity v dalším procesu recyklace.

Typ plastu Podrobnosti
PET Často používaný pro lahve s nápoji
HDPE Často používaný pro láhve s nápoji a plastové sáčky
PP Často používaný pro uzávěry a obaly potravin

Jak dopřát plastům druhý život

Jak dopřát plastům druhý život

Ve správném třídění plastů je důležité znát, jaké druhy plastů patří do recyklace a které do směsného odpadu. Tímto způsobem můžeme plastům dopřát druhý život a minimalizovat jejich negativní dopad na životní prostředí.

Plasty, které mohou být recyklovány, jsou označeny speciálním symbolem s číslem od 1 do 7. Mezi plasty vhodné pro recyklaci patří například PET (druhý plast), HDPE (číslo 2) nebo PP (číslo 5). Naopak plasty jako PVC (číslo 3) nebo PS (číslo 6) patří do směsného odpadu. Rozlišujeme správně, abychom podpořili udržitelnost naší planety a zároveň využili možností recyklace, které máme k dispozici.

Číslo plastu Druh plastu
1 PET
2 HDPE
5 PP

Odpovědný přístup k třídění plastů doma

Odpovědný přístup k třídění plastů doma

Jaké plasty do tříděného odpadu: Rozlišujeme správně

Při třídění plastů doma je důležité věnovat pozornost správnému rozlišování jednotlivých druhů plastů, abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí. Některé plasty mohou být recyklovány, zatímco jiné ne. Zde je přehled těch, které patří do tříděného odpadu:

 • Plasty označené číslem 1 – PET: Lahve na balení nápojů, obaly na potraviny.
 • Plasty označené číslem 2 – HDPE: Lahve na mléko, obaly na čisticí prostředky.
 • Plasty označené číslem 5 – PP: Obaly na jogurty, sáčky na sušenky.

Číslo plastu Typ plastu
1 PET
2 HDPE
5 PP

Závěrečné myšlenky

V dnešní době je třídění odpadu stále důležitější, a správné rozlišování plastů může být klíčem k úspěchu. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět, jaký druh plastu patří do tříděného odpadu a jak můžete jednoduše přispět k ochraně životního prostředí. Každý krok je důležitý a každý člověk může být agentem pozitivní změny. S vaší pomocí můžeme společně udělat rozdíl, tak pojďme se chopit této příležitosti a podpořit udržitelný životní styl pro budoucí generace. Děkujeme, že jste se zapojili do této důležité věci a že máte zájem o ochranu životního prostředí. Budeme rádi, pokud nás budete nadále sledovat a sdílet vaše tipy a zkušenosti s ostatními. Společně můžeme udělat spoustu, tak neváhejte a buďte součástí tohoto pozitivního hnutí. Děkujeme vám za vaši podporu a vaši snahu!

Podobné příspěvky