Ready to become a waste sorting champion in Brandýs nad Labem? If you’ve been wondering where to find those elusive recycling containers, look no further. This article is your ultimate guide to navigating the eco-friendly world of waste management in Brandýs nad Labem. Let’s dive in and discover the key to a cleaner, greener future together.
Jak a kam třídit odpad v Brandýse nad Labem

Jak a kam třídit odpad v Brandýse nad Labem

V Brandýse nad Labem se zaměřujeme na separaci odpadu, která je nejen ekologická, ale i důležitá pro udržení čistoty města. Pokud se ptáte, kde najít kontejnery na tříděný odpad, máme pro vás kompletní průvodce.

V našem městě najdete kontejnery na tříděný odpad na následujících místech:

 • U supermarketu Tesco
 • Na ulici Dvořákova
 • U základní školy

Nezapomeňte, že třídění odpadu je důležité pro zachování životního prostředí. Vaše snaha o separaci odpadu může mít velký vliv na čistotu a udržitelnost našeho města.

Proč je důležité třídit odpad správně

Proč je důležité třídit odpad správně

V rámci ochrany životního prostředí je důležité správně třídit odpad, abychom minimalizovali jeho negativní dopad na planetu. Separace odpadu umožňuje recyklaci materiálů, snižuje objem odpadu na skládkách a šetří přírodní zdroje. Správná separace odpadu je základní krok k udržitelnému chování a ochraně životního prostředí pro budoucí generace.

V Brandýse nad Labem najdete mnoho kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny po celém městě. Díky nim můžete snadno a pohodlně separovat sklo, papír, plast či kovové obaly. Každý občan může přispět k ochraně životního prostředí tím, že bude správně třídit odpad a využívat kontejnery na tříděný odpad ve svém okolí.

Skleněné lahve Papír a karton Plastové obaly
Modrý kontejner Žlutý kontejner Zelený kontejner
Recyklovatelné Noviny, časopisy Láhve od nápojů

Kde najít kontejnery na tříděný odpad v Brandýse nad Labem

Kde najít kontejnery na tříděný odpad v Brandýse nad Labem

V Brandýse nad Labem se nachází několik míst, kde můžete snadno najít kontejnery na tříděný odpad. Pokud nevíte, kde začít, podívejte se na následující seznam:

 • V blízkosti nákupního centra Tesco najdete kontejnery na papír, sklo a plasty.
 • V centru města poblíž radnice jsou umístěny kontejnery na textil a elektrozařízení.
 • V okolí sportovního areálu můžete vyhledat kontejnery na bioodpad a kovy.

Nezapomeňte, že správným tříděním odpadu přispíváte k ochraně životního prostředí a udržitelnosti naší planety. Buďme společně ekologicky odpovědní!

Nejlepší tipy pro efektivní třídění a recyklaci

Plastové obaly: Tyto kontejnery jsou určeny pro třídění plastových obalů, jako jsou láhve od nápojů, obaly od potravin nebo plastové sáčky.

Sklápěticí kontejnery: V těchto kontejnerech můžete třídit sklo podle barev – bílé, zelené a hnědé sklo.

Papírový odpad: Speciální kontejnery na papír vám umožní správně třídit noviny, časopisy, obálky a další papírové materiály.

Kam obrátit s dotazy ohledně třídění odpadu v Brandýse nad Labem

Kam obrátit s dotazy ohledně třídění odpadu v Brandýse nad Labem

V obci Brandýs nad Labem můžete najít kontejnery na tříděný odpad na několika strategických místech. Pokud máte dotazy ohledně toho, kde konkrétně tyto kontejnery jsou umístěny, neváhejte se obrátit na místní radnici nebo na služby odpadového hospodářství. Pracovníci těchto institucí vám rádi poskytnou potřebné informace a odpoví na vaše dotazy týkající se třídění odpadu v obci.

Pro správné třídění odpadu v Brandýse nad Labem je důležité mít přehled o tom, co do kterého kontejneru patří. Zde je jednoduchý průvodce, který vám může pomoci:

 • Do kontejneru s modrou víkem patří plasty, papír, a plechovky.
 • Do kontejneru se žlutým víkem patří sklo.
 • Do kontejneru s hnědým víkem patří biologicky rozložitelný odpad.
 • Do kontejneru s černým víkem patří zbytkový komunální odpad.

Pro lepší organizaci třídění odpadu si můžete vytisknout tento průvodce a umístit ho na viditelné místo ve vaší domácnosti. Tak společně můžeme přispět k ochraně životního prostředí a udržení čistoty obce.
Jak můžete přispět k ochraně životního prostředí tím, že budete třídit odpad správně

Jak můžete přispět k ochraně životního prostředí tím, že budete třídit odpad správně

Pro správné třídění odpadu je důležité vědět, kde se nacházejí kontejnery na tříděný odpad ve vašem okolí. V Brandýse nad Labem najdete tyto kontejnery na několika strategicky umístěných místech:

 • V ulici U Studánky
 • Na náměstí Svobody
 • V ulici Na Kocandě

Pokud chcete přispět k ochraně životního prostředí, je důležité třídit odpad správně. Každý materiál je možné recyklovat a opakovaně využít, což snižuje množství odpadu skončujícího na skládkách. Nezapomeňte tedy do správných kontejnerů třídit sklo, plasty, papír, kovy a další materiály podle pokynů uvedených na nádobách.

Jak kontrolovat kvalitu odnímaného odpadu při třídění

Jak kontrolovat kvalitu odnímaného odpadu při třídění

Kontrolování kvality odnímaného odpadu při třídění je klíčovým krokem k úspěšné recyklaci. Pokud chcete být ekologicky odpovědní a efektivní ve vašem třídění odpadu, je důležité věnovat pozornost správnému výběru kontejnerů na tříděný odpad.

V Brandýse nad Labem najdete několik míst, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zde je seznam nejbližších lokalit, kde můžete odevzdat váš tříděný odpad:

 • Náměstí 1. máje
 • U Myslivny
 • V ulici Nad Drahou

Pokud si nejste jisti, jaký odpad kam patří, nemusíte se bát – na kontejnerech jsou obvykle nálepky nebo návody, které vám pomohou správně třídit odpad. Nezapomeňte si přečíst pravidla pro třídění od firmy, která odpady zpracovává. Tím se můžete ujistit, že vaše snaha o recyklaci odpadu je co nejefektivnější.
Jak třídit nejběžnější druhy odpadu v Brandýse nad Labem

Jak třídit nejběžnější druhy odpadu v Brandýse nad Labem

V Brandýse nad Labem existuje mnoho míst, kde můžete odevzdat svůj tříditelný odpad. Pokud jste v obci noví nebo si chcete pouze osvěžit paměť, kde tyto kontejnery najdete, máme pro vás informace, které vám usnadní tento proces.

V následujícím seznamu najdete nejběžnější druhy odpadu a místa, kam jej můžete odkládat v Brandýse nad Labem:

 • Plasty: najdete je ve žlutých kontejnerech na různých místech po obci
 • Papír: vhazujte do modrých kontejnerů umístěných poblíž škol a veřejných budov
 • Sklo: sbírejte do zelených kontejnerů na vybraných stanovištích napříč Brandýsem nad Labem

Druh odpadu Umístění kontejneru
Plasty Žluté kontejnery po celé obci
Papír Modré kontejnery u škol a veřejných budov
Sklo Zelené kontejnery na vybraných stanovištích

Závěrečné poznámky

V Brandýse nad Labem se nachází celá řada míst, kde můžete třídit svůj odpad a přispět k ochraně životního prostředí. Kontejnery na tříděný odpad jsou dostupné ve všech částech města a jejich správné využívání je snadné a důležité pro udržení čistoty a udržitelnosti naší oblasti. Každý z nás může takto aktivně přispět k ochraně planety pro budoucí generace. Přijměte pozitivní kroky pro životní prostředí a podpořte třídění odpadu ve vašem okolí. Máte moc udělat rozdíl, i malý čin se počítá!

Podobné příspěvky