Are you curious about what you can and cannot throw away in kontejnery in the Czech Republic? Look no further! In this article, we will explore the dos and don’ts of kontejnery, providing you with all the information you need to navigate waste disposal in a responsible and environmentally-friendly manner. Let’s dive in!
Jak správně třídit odpad?

Jak správně třídit odpad?

Při třídění odpadu je důležité dodržovat správné postupy a znát, co můžete vyhodit do jednotlivých kontejnerů. Základní pravidlo zní: recyklujte tam, kde to jde, a neznečišťujte životní prostředí.

V kontejneru na plasty lze vyhodit PET lahve, igelitové sáčky, ale také plechovky od nápojů. Při třídění papíru pamatujte na noviny, papírové krabice a obálky. Naopak do kontejneru na sklo nepatří keramika či porcelán, pouze skleněné lahve a sklenice. Kombinovaný bio odpad může zahrnovat zbytky potravin, rostlinné zbytky a papírové ubrousky.

Typ odpadu Příklady
Plasty PET lahve, igelitové sáčky, plechovky
Papír Noviny, papírové krabice, obálky
Sklo Skleněné lahve, sklenice
Bio Zbytky potravin, rostlinné zbytky, papírové ubrousky

Recyklace plastů a skla: jak na to?

Recyklace plastů a skla: jak na to?

Plasty a sklo jsou dva hlavní materiály, které můžeme recyklovat a tím snížit negativní dopad na životní prostředí. Je důležité vědět, co jde do kontejnerů a co nikoli, abychom zajistili efektivní recyklaci.

Co můžete vyhodit do kontejnerů:

 • Plastové lahve
 • Skleněné lahve
 • Obaly od potravin
 • Plastové sáčky
 • Skleněné nádobí
 • Plastové obaly od kosmetiky

Co je tabu:

 • Plechovky od barev
 • Skleněné okenní tabulky
 • Plastové obaly s chemickými zbytky
 • Skleněné lahve od léků

Všechny tyto informace vám pomohou správně separovat odpad a přispět k udržitelnému životnímu prostředí. Nezapomeňte i vy na recyklaci a buďte ekologicky odpovědní!
Nebezpečné látky a jejich správné likvidace

Nebezpečné látky a jejich správné likvidace

Pro správnou likvidaci nebezpečných látek, jako jsou chemikálie, léky nebo baterie, je důležité vědět, co je možné vhodit do kontejneru a co je naopak zakázáno. Pokud chcete zajistit bezpečné zpracování těchto látek, držte se následujících pravidel:

 • Můžete vyhodit: Staré léky, baterie, oleje, barvy, rozpouštědlo.
 • Je tabu: Chemikálie ve volné formě, radioaktivní materiály.

Je důležité dodržovat tato pravidla, abyste minimalizovali riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. Pokud někdy nejste jisti, zda můžete určitou látku vyhodit do kontejneru, je lepší se raději informovat na specializovaných místech nebo na webu vaší obce.

Jak správně nakládat s elektronikou?

Jak správně nakládat s elektronikou?

Je důležité si uvědomit, že elektronika obsahuje mnoho různých materiálů, které mohou být škodlivé pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány. Proto je důležité vědět, jak správně nakládat s elektronikou, zejména pokud se rozhodnete ji vyhodit do kontejneru.

Pokud se rozhodnete vyhodit elektroniku do kontejneru, měli byste si být vědomi, které předměty je možné vyhodit a které by měly být ponechány mimo kontejner. Mezi předměty, které můžete klidně vyhodit do kontejneru, patří staré mobily, počítače, monitory, a další elektronické zařízení. Naopak do kontejneru byste neměli házet baterie, tiskárny, tonery, a jiné položky, které obsahují nebezpečné látky.

Seznam předmětů, které můžete vyhodit do kontejneru:

 • Staré mobily
 • Počítače
 • Monitory
 • Elektronické zařízení

Komentář o problematice využití kontejnerů pro obecný odpad

Komentář o problematice využití kontejnerů pro obecný odpad

Veřejné kontejnery pro obecný odpad jsou nedílnou součástí našich měst a obcí. Jejich správné využití je důležité pro udržení čistoty a pořádku ve veřejných prostranstvích. **Proto je důležité dbát na to, co do těchto kontejnerů patří a co by se do nich nemělo vyhazovat.** Zde je stručný přehled toho, co je povoleno a co je tabu při využívání kontejnerů pro obecný odpad:

 • **Co můžete vyhodit do kontejnerů pro obecný odpad:**
  • Plasty
  • Papír a karton
  • Sklo
  • Černé a šedé obaly
  • Biologicky rozložitelný odpad

**Naopak je důležité vyhnout se vyhazování těchto materiálů do kontejnerů pro obecný odpad:**

 • **Co není vhodné vyhazovat do kontejnerů pro obecný odpad:**
  • Elektroodpad
  • Nebezpečné chemikálie
  • Stavební odpad
  • Biologický odpad, který není kompostovatelný

Závěr

Všichni jsme si vědomi důležitosti separace odpadu a správného likvidování nebezpečných látek. Kontejnery jsou klíčovým prvkem tohoto procesu a je důležité vědět, co do nich můžeme vhodit a co je naopak tabu. Pamatujme, že každý může přispět ke zlepšení stavu naší planety tím, že budeme odpovědně nakládat s odpadem. Společnými silami můžeme vytvořit čistší a zdravější životní prostředí pro nás i pro budoucí generace. Nezapomeňme, že naše malé kroky dnes mohou mít velký dopad zítra. Buďme aktivní a pečujme společně o náš domov.

Podobné příspěvky