Velkoobjemový kontejner je skvělým pomocníkem při likvidaci odpadu ve velkém množství. Pokud se zajímáte o to, co do něj můžete vlastně vyhodit, nebojte se, máme pro vás veškeré informace. Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak efektivně využít tuto praktickou službu.

Co je to velkoobjemový kontejner a jak funguje?

Velkoobjemový kontejner je speciální druh kontejneru, který slouží k likvidaci většího množství odpadu nebo velkých objemů odpadu jako nábytek, stavební materiál, nebo jiné objemné předměty. Tento typ kontejneru je obvykle větší než běžné odpadkové koše a je určen pro specifické typy odpadu, které nejsou vhodné pro standardní sběrné kontejnery.

Jak velkoobjemový kontejner funguje? Veřejnost si může objednat tento typ kontejneru od specializovaných společností na likvidaci odpadu nebo místních úřadů. Kontejner je doručen na místo, kde je potřeba, a po naplnění je opět odvezen k likvidaci. Velkoobjemové kontejnery mohou být také umístěny na veřejných místech pro veřejné využití.

 • Starý nábytek
 • Stavební suť
 • Elektronický odpad
 • Nebezpečný odpad

Jaké předměty můžete vhodit do velkoobjemového kontejneru?

V do velkoobjemového kontejneru můžete vhodit různé druhy odpadu, které by jinak nevešly do běžných popelnic. Mezi tyto předměty patří například:

 • Nábytek (sedací soupravy, postele, skříně)
 • Elektronické spotřebiče (lednice, televize, počítače)
 • Stavební suť (cihly, dřevo, beton)
 • Kovy (železo, hliník, mosaz)
 • Velké množství kartonů a papírů

Pokud nejste jisti, zda je váš odpad vhodný do velkoobjemového kontejneru, obraťte se na místní úřady nebo poskytovatele služeb a zjistěte si konkrétní pravidla a pokyny pro likvidaci velkých objemů odpadu. Správná likvidace odpadu je důležitá pro životní prostředí a musí být provedena správným způsobem.
Tipy jak efektivně využít prostor v kontejneru

Tipy jak efektivně využít prostor v kontejneru

Ve velkoobjemovém kontejneru můžete vyhazovat různé druhy odpadu a využít tak jeho kapacitu co nejefektivněji. Pro zajištění optimálního využití prostoru v kontejneru vám nabízíme následující tipy:

 • Recyklace: Oddělení recyklovatelného materiálu jako sklo, papír či plasty umožní efektivně využít kapacitu kontejneru a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.
 • Komprese odpadu: Smačkání, rozbití či rozložení objemného odpadu umožní uvolnit větší množství místa v kontejneru pro další odpad, což je zvláště výhodné při likvidaci nábytku či stavebního materiálu.
 • Využití volného prostoru: Efektivně využijte prostor mezi jednotlivými odpadovými komponenty například umístěním menších předmětů do dutin či mezer, čímž minimalizujete ztrátu prostoru.

Věci, na které byste se měli vyvarovat házet do kontejneru

Věci, na které byste se měli vyvarovat házet do kontejneru

Dobře promyšlené recyklace do velkoobjemového kontejneru může pomoci minimalizovat množství odpadu, který končí na skládce. Věci, které patří do kontejneru, jsou důležité pro správné fungování recyklačního procesu. Některé věci však patří do jiných recyklačních boxů. Zde je seznam věcí, které byste se měli vyvarovat házet do kontejneru:

 • Sklo: Skleněné láhve a nádoby by měly být recyklovány samostatně v kontejnerech na sklo.
 • Elektronika: Staré elektronické zařízení by mělo být odevzdáno do sběrných míst, kde probíhá speciální recyklace.
 • Nebezpečné látky: Barvy, pesticidy, a jiné nebezpečné látky by měly být odevzdány na sběrných místech pro nebezpečný odpad.

Jak správně nakládat s nebezpečnými odpady ve velkoobjemovém kontejneru

Jak správně nakládat s nebezpečnými odpady ve velkoobjemovém kontejneru

U velkoobjemových kontejnerů je důležité dbát na správné nakládání s nebezpečnými odpady, abychom minimalizovali rizika pro životní prostředí i zdraví. Zde je několik zásad, které je dobré dodržovat při vyhazování nebezpečných odpadů:

 • Separovat odpady: Rozdělte nebezpečné odpady od běžného odpadu a vždy je vyvážejte do speciálních sběrných míst.
 • Bezpečně uzavřít obaly: Před vhazováním chemikálií nebo olejů do kontejneru je důležité zajistit, aby byly obaly řádně uzavřené, aby nedošlo k úniku.
 • Respektovat pokyny: Přečtěte si pokyny a doporučení, které jsou umístěny na kontejneru, abyste věděli, jak správně nakládat s nebezpečnými odpady.

Jak zajistit bezpečnost a ochranu životního prostředí při používání velkoobjemového kontejneru

Jak zajistit bezpečnost a ochranu životního prostředí při používání velkoobjemového kontejneru

Při používání velkoobjemového kontejneru je důležité dbát na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Existuje několik způsobů, jak zajistit, že budete správně nakládat s odpady a minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Pro správné používání velkoobjemového kontejneru je dobré dodržovat následující tipy:

 • Separace odpadů: Rozdělte odpady do příslušných nádob podle jejich druhu (papír, sklo, plasty atd.)
 • Nebezpečné látky: Nepatří do kontejneru, ale na sběrný dvůr (léky, oleje, baterie)
 • Objemově velké předměty: Tyto předměty je třeba upravit na menší části, abyste je mohli vhodně umístit do kontejneru

Odpad Povolen
Sklo Ano
Léky Ne
Papír Ano

Jak si objednat a využít služby velkoobjemového kontejneru efektivně

Jak si objednat a využít služby velkoobjemového kontejneru efektivně

Při objednání velkoobjemového kontejneru je důležité vědět, co vše můžete do něj vyhodit a co naopak ne. Velkoobjemový kontejner je ideální pro odpady z velkých staveb, rekonstrukcí a likvidace nábytku. Mezi nejnáležitější věci, které můžete do kontejneru umístit, patří:

 • Stavební odpad
 • Vyrobený nábytek
 • Dřevo a kovy
 • Papír a karton

Na druhou stranu do kontejneru nepatří nebezpečné odpady, elektronika a chemikálie. Je důležité, abyste dodržovali pravidla týkající se obsahu kontejneru, aby se předešlo případným komplikacím během jeho vyprazdňování a likvidace odpadu. S dodržením těchto zásad můžete efektivně využít služby velkoobjemového kontejneru a ulehčit si likvidaci nepotřebného materiálu.

Proč je důležité správně třídit odpady do velkoobjemového kontejneru

Proč je důležité správně třídit odpady do velkoobjemového kontejneru

Ve velkoobjemovém kontejneru můžete vyhodit různé druhy odpadů, které nejsou vhodné pro běžné domácí popelnice. Správné třídění odpadů do velkoobjemového kontejneru je důležité z několika důvodů. Zaprvé, pomáháte chránit životní prostředí tím, že se odpad dostane do správného zpracování a recyklace. Zároveň také pomáháte udržet čistotu ve vašem okolí, protože velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro větší objemy odpadů, které by jinak mohly znečišťovat ulice a veřejné prostranství.

Velkoobjemový kontejner je ideální pro velké kusy odpadu, které nejsou vhodné pro běžné popelnice, jako jsou například nábytek, elektrospotřebiče, stavební suť nebo zahradní odpad. Díky velkému objemu kontejneru můžete snadno a efektivně vyřešit likvidaci větších objemů odpadu, které by jinak zatěžovaly vaši domácnost. Správně tříděný odpad do velkoobjemového kontejneru také usnadňuje jeho nakládání a zpracování pro sběrné dvory a recyklace.

Jak přispět k udržitelnému využívání zdrojů pomocí velkoobjemového kontejneru

Jak přispět k udržitelnému využívání zdrojů pomocí velkoobjemového kontejneru

V velkoobjemovém kontejneru je možné likvidovat různé druhy odpadu, který by jinak zatěžoval životní prostředí. Tento typ kontejnerů je ideální pro udržitelné využívání zdrojů a minimalizaci množství odpadu končícího na skládkách. Zde je několik tipů, co do velkoobjemového kontejneru můžete s klidným svědomím vyhodit:

 • Plasty: Plastové lahve, obaly, igelitové tašky
 • Papír: Noviny, kartony, tištěné materiály
 • Sklo: Lahve, skleněné obaly
 • Elektronika: Staré mobilní telefony, počítačové periferie, elektrické spotřebiče
 • Textil: Oblečení, lůžkoviny, ručníky

Myslete na to, že správným tříděním odpadu a využíváním velkoobjemových kontejnerů můžete pomoci snížit negativní dopady na životní prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji. Máte-li pochybnosti o tom, zda lze určitý druh odpadu vyhodit do velkoobjemového kontejneru, neváhejte se obrátit na místní odpadovou službu.

Klíčové Poznatky

Po přečtení tohoto článku by mělo být jasné, že velkoobjemové kontejnery jsou efektivním způsobem, jak se zbavit velkých objemů odpadu bez toho, abyste zatížili životní prostředí. Proto vás vyzývám, abyste využili tuto možnost a začali řešit svůj odpadový problém s ohledem na životní prostředí. Každý krok, který uděláme směrem k udržitelnosti a ochraně naší planety, má význam. Můžeme společně přispět k čistějšímu a zdravějšímu prostředí pro budoucí generace. Nenechte si ujít příležitost dělat rozdíl!

Podobné příspěvky